skip to Main Content

Tất cả đều happy?

Bạn từng biết người nào có 100% đánh giá 5-sao như tôi chưa? Tất cả khách làm việc với tôi đều có kết quả cam kết: đúng hẹnđúng yêu cầu. Và đây là một số nhận xét tiêu biểu.

Chưa hết đâu

Tôi còn 50 cái kết quả 5-sao trên freelancer.com các bạn ạ. Nếu các bạn vẫn muốn đọc tiếp, vui lòng ấn link bên dưới.

0
Back To Top
×Close search
Tìm kiếm