skip to Main Content
Bản đồ Công Cụ Học Bằng AngularJS

Được cung cấp

Ảnh bản đồ SGV,

Tệp dữ liệu JSON,

Yêu cầu công việc.

Đã làm

Định dạng, màu sắc, khối

Công cụ lọc khi được nhấp

Định vị các điểm trên bản đồ

Tương tác

Trello 80%

Email 10%

Skype 10%

Lập trình

Angular.js 80%

HTML 10%

CSS 10%

Máy chủ

Linux

Node.js & npm

Nginx

Kỹ năng

Giải quyết vấn đề

Lập trình toán học

Chỉ số IQ cao

Tính năng

Hãy kéo sang trái/phải để xem sự khác biệt của hiệu ứng. Và hãy xem trên ảnh đó là localhost và tên tôi phía trên browser.

0
Back To Top
×Close search
Tìm kiếm